GENEALOGIA DYNASTYCZNA. wstecz

GENEALOGIA: ŹRÓDŁA WYKORZYSTANE DO TWORZENIA STRONY.

POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH:
• Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1993.
• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.
• Słowniczek. Postacie historyczne. Oprac. Piotr Pieśniarczyk. Białystok 1997.
• Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa 1968.

INNE:
• Morby J.E.: Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny. Kraków 1995.
• Państwa świata. Leksykon. Tom 2. Europa Północna i Wschodnia, Azja Północna. Warszawa.
• Pasierbiński T.: Blaski i cienie europejskich dworów. Warszawa 1996.


• Pliki z tablicami P. Theroffa (ze strony R. Prinke i B.G. Lloyd).



© 1998-2017 Jerzy Prajzner (Krosno) wstecz