GENEALOGIA DYNASTYCZNA. wstecz

TABLICE GENEALOGICZNE:

Tablice genealogii dynastycznej oparte zostały, przede wszystkim, o pliki zamieszczone w Internecie (P. Theroff i inne) oraz w zakresie zawartym w John E. Morby "Dynastie świata". Głównym źródłem - z którego zachowano podział i numerację tablic - było, bezsprzecznie najlepsze dzieło polskiej genealogii, "Genealogia" Włodzimierza Dworzaczka.SPIS TABLIC:
1. Książęta i królowie polscy z domu Piastów.
2. Książęta wielkopolscy z domu Piastów.
3. Książęta małopolscy i kujawscy oraz królowie Polski z domu Piastów i z domu andegaweńskiego (Anjou).
4. Książęta mazowieccy z domu Piastów.
5. Książęta śląscy z domu Piastów (wrocławscy i świdniccy).
6. Książęta śląscy z domu Piastów (wrocławscy, legniccy, brzescy).
7. Książęta śląscy z domu Piastów (legniccy i brzescy).

1, 2, 3... - tablice generowane według układu "Genealogii" W. Dworzaczka.

STATYSTYKA +
Odwiedzający:
godzina wejścia: 05:35:31
ip:
host: 50.16.117.44...
wejście ze strony:
...


© 1998-2017 Jerzy Prajzner (Krosno) wstecz